Teràpia Breu Estratègica


Problema: Qualsevol cosa que es presenta a la vida que té una solució.

Solució:
 Estratègia escollida per solucionar un problema.

Teràpia Estratègica: Anàlisi del problema i de les solucions intentades, per aplicar una estratègia nova que ho resolgui.

Breu: Amb el mínim de temps, màxim resultat. Aprofitament de la força del     problema per vèncer amb el mínim d'esforç.

Així, podem dir que la persona que sol·licita ajuda i el terapeuta s'alien per vèncer el seu problema, aprofitant els punts forts de la mateixa, on s'aplicarà la força    necessària per que a poc a poc es doblegui i generi una cascada de canvis positius.

Si estiguessin parlant d'un cabal d'un riu que s'ha quedat obturat i està a punt de desbordar-se, estudiaríem les accions que no han pogut resoldre l'embús per    aplicar una de nova que permeti alliberar l’acumulació excessiva d’aigua de forma fluida i positiva.